Релігієзнавство - Сторінка 1

Книга Ілюзія Бога
Зарубіжні любовні романи

Річард Докінз — британський еволюційний біолог і відомий популяризатор науки. Лауреат численних літературних і наукових премій, зокрема премії Майкла Фарадея, премії Королівської наукової спільноти в галузі літератури та Міжнародної космічної премії. Всесвітнє визнання авторові принесла книжка «Егоїстичний ген». Докінз належить до сотні найгеніальніших людей, які  живуть у наш час.

Річард Докінз спонукає читача неупереджено поглянути на сенс релігії, не нав’язуючи власної думки, а заохочуючи до самостійних роздумів і висновків. Автор розглядає особливості так званої «ейнштейнівської релігії», за якою Бог — це метафора на позначення загадковості Всесвіту, критикує «гіпотезу про Бога», осмислює, чи дійсно релігія є регулятором моральності, розкриває значення еволюції та природного добору. Кожну свою тезу науковець під­кріплює цікавими історичними фактами.

Річард Докінз
2022-04-27
21
Книга Світогляд українського народу
Список шкільної літератури 10 клас

Унікальна праця класика української літератури Івана Нечуя-Левицького вийшла друком вперше 1876 р.
У доступній науково-популярній формі письменник викладає свій досвід осягнення світогляду рідної нації, співвідношення в ньому народних традицій, віри, науки, філософії, історії.
У розповідях постають зримі образи героїв української міфології, а також самі легенди про створення світу, мирове дерево дуб, створення людей.
Соковита мова, картини народного життя роблять прочитання цього забороненого і забутого твору відкриттям цілого неповторного самобутнього світу наших пращурів.

Іван Семенович Левицький
2022-04-27
12
Книга Релігія і політика в Америці: підйом християнських євангелістів та їхній вплив
Зарубіжні любовні романи

Південь США, або "Біблійний пояс" відомий тим, що є батьківщиною християнського фундаменталізму та євангелізму. Представники цієї консервативної частити американського протестантизму голосують на виборах керуючись саме морально-етичними критеріями та біблійними принципами. У 20 та на поч. 21 ст. євангелісти привели до влади низку президентів, а отже вплинули на світову історію та довели, що вони є серйозним чинником політичного впливу, який не можна ігнорувати.

Автор праці, мусульманин із Малайзії, окрім історії християнства в США, дослідив і такі питання, як християнський тероризм, очікування кінця світу та пов'язану з ним підтримку Ізраїля.

Перекладено за виданням:
Religion and Politics in America: The Rise of Christian Evangelists and their Impact by Muhammad Arif Zakaullah, Al-Zaytouna Centre For Studies & Consultations, 2007, Beirut, Lebanon

Мохаммед Аріф Закаулла
2022-04-28
19
Книга Пробуджена Енея
Зарубіжні любовні романи

Европа в античную эпоху называлась Энея ...
О новое возрождение аутентичных языческих религий во многих странах Европы рассказывает книга известного этнолога-религиоведа Галины Лозко. Автор показывает широкий спектр долго замалчиваемых явлений, которые до сих пор остаются неудобными для официальных институтов, средств массовой информации и государственных структур. Христианство и другие \'\' мировые \'\' религии рассматриваются как скрытые средства глобализации, а возрождение родных этнорелигиозных традиций - как единственная альтернатива и способ самосохранения нации. Г. Лозко делает радикальные выводы, но в этой книге не больше агрессии, чем в \'\' священном писании \'\'. Книга не призывает к уничтожению инакомыслящих, как это делают Талмуд, Тора, Библия, Коран.

Галина Сергіївна Лозко
2022-05-09
12
Книга Спомини
Сучасна зарубіжна література

Книга проливає світло на драматичну долю видатної постаті — провідника УГКЦ й ісповідника віри Йосифа Сліпого (1892–1984). Особисті спогади патріярха представляють його життєвий шлях від затишного батьківського дому через пастирське служіння, терпіння у тюрмах, таборах і на засланні аж до визволення у 1963 році. На тлі життя Йосифа Сліпого перед очима читача постає ціла епоха, описується життя Церкви та складні релігійні й суспільні процеси того часу.
Для науковців, дослідників церковної історії та широкого кола читачів.
—❖ ♦ ❖—
Ці особисті спогади мого великого попередника з XX століття проливають світло на невідомі досі сторінки життя і тернистого шляху Митрополита Йосифа Сліпого. Вони видаються для вшанування пам’яті цього великого церковного мужа до 30-х роковин його смерти.
На сторінках цього твору Патріярх Йосиф постає перед нами в усій незламності свого духа та в глибокому усвідомленні тої великої відповідальности, яку Боже Провидіння поклало на нього у важкі часи переслідування нашої Церкви.
Глибоко вірю, що це видання буде не лише вартісним джерелом в ділянці історії та мартирології нашої Церкви, а й надихатиме наших вірних до стійкости у вірі та наслідування чеснот Патріярха Йосифа, цього великого мужа українського народу, і з часом посприяє тому, що він буде прославлений серед лику святих як геройський ісповідник віри.
+ СВЯТОСЛАВ
—❖ ♦ ❖—
Завдяки цій книжці, яка передається в руки читачів, постать Блаженнішого Патріярха Йосифа стане зрозумілішою та краще знаною. Читач усвідомить собі, чому Блаженнішого Патріярха Йосифа вважаємо ісповідником віри Христової та справжнім борцем за існування нашої Церкви. Зібраний у цій книжці матеріял не тільки заповнює прогалину в історії життя цього великого мужа, збуджує належну пошану до людини, яку Боже провидіння поставило бути главою нашої Церкви в дуже критичні часи, але й заохотить уважних читачів, духовних чи мирян, служити Богові та своєму народові, що Боже дай.
+ ЛЮБОМИР

Йосип Сліпий
2022-05-24
23
Книга Дохристиянські вірування українського народу
Морські пригоди

Україна має свою прадавню дохристиянську міфологію у вигляді анімістичної віри (з латинської аnimus — душа, живе). Оскільки міфологічний світогляд був антропоморфним, то було неминучим формування анімістичної картини буття, тобто одухотворення всього сущого. Людина вірила, що все кругом неї живе: почуває, розуміє, має свої бажання, бореться за своє існування, як усяка жива істота, а тому до природи первісна людина ставилась, як до істоти живої. Культ природи стояв в основі первісного релігійного світогляду, а релігія була одухотворенням усього довкілля. По цьому людина стала все своє довкілля уособлювати, очоловічувати, віра ставала антропоморфічною (з грецької antropos — людина). Оці три елементи: анімітизм — оживлення, анімізм — одухотворення й антропоморфізм — очоловічення становлять основу давнішого вірування… бо все: сонце, зорі, місяць, вогонь, вода, рослини, звірини, каміння, дерева, вітер, зілля й т.ін. — усе це живе, має свою душу.
У праці митрополита Іларіона (Огієнка) він розглядає давні українські традиційні вірування, з якими християнські священники часто стикалися. І хоч розглядає це все через призму свого релігійного світогляду, але любов до свого народу заставляє його з приязню і цікавістю вивчати віру предків.

Іван Іванович Огієнко
2022-05-31
14
Книга Іудаїзм і сіонізм
Морські пригоди

Іудаїзм як релігійне віровчення завжди служив інтересам експлуататорських класів. У наш час його найреакційніші постулати взяли на озброєння сіоністи — єврейські буржуазні націоналісти. Іудаїзм і сіонізм стали ідеологічною основою мілітаристського напівтеократичного режиму в Ізраїлі І його агресивних дій, спрямованих проти арабських народів на Близькому Сході.
У брошурі показуються ідейні джерела і реакційна суть сучасного іудаїзму й сіонізму, викривається антинародна політика єврейських буржуазних націоналістів у країнах капіталу як вірних слуг і зброєносців імперіалізму в боротьбі проти соціалізму і національно-визвольного руху в усьому світі.
Розрахована на широке коло читачів.
________________
Сучасний стан історичного розвитку суспільства характеризується загостренням боротьби між двома ідеологіями — буржуазною і комуністичною. Під прапором антикомунізму об\'єдналися всі сили реакції — від американських імперіалістів і західнонімецьких реваншистів до різного роду буржуазних націоналістів і реакційних клерикалів.
Одним з найактивніших загонів антикомунізму є єврейський буржуазний націоналізм — сіонізм. Він часто прикриває свою ворожу ідеологію різними постулатами з іудейського віровчення, яке, як І інші релігії, служило і служить експлуататорським класам.
Прикриваючись вченням іудаїзму, пропагуючи створення єдиної надкласової єврейської держави, лідери сіонізму намагаються довести, що євреї всіх країн становлять наче б «єдину єврейську націю», пропагують класове співробітництво і відвертають увагу трудящих євреїв від сумісної з народами тих країн, де вони живуть, класової боротьби проти своїх і чужих гнобителів, від боротьби за демократичні свободи і мир.
Наклепницькими вигадками про переслідування євреїв та іудейської релігії в Радянському Союзі та інших соціалістичних країнах сіоністи разом з ідеологами імперіалізму намагаються затьмарити свідомість трудящих євреїв, паралізувати їх волю в боротьбі за соціалізм і комунізм, ведуть пропаганду, спрямовану на підрив єдності народів соціалістичних країн.
У боротьбі проти ідей комунізму сіоністи взяли на своє озброєння не тільки ідеологію єврейського буржуазного націоналізму, а й космополітизм та навіть антисемітизм, маскуючи все це віровченням іудаїзму.
Не останню роль в імперіалістичних і расистських планах сіоністів відіграють реакційні догмати іудейського віровчення про «богообраність» єврейського народу, його зверхність над іншими народами світу, про «землю обітовану», наступний прихід міфічного месії та інші.
Дана брошура має на меті допомогти читачеві, який цікавиться походженням іудейської релігії, розібратися в питаннях ідеології і моралі іудаїзму та його переплетення з сіонізмом — політикою реакційної єврейської буржуазії.

Трохим Корнійович Кічко
2022-05-31
13
Книга Серед таємниць і чудес
Морські пригоди

М.О.Рубакін (1862–1946) — відомий російський бібліограф, письменник і публіцист — народився в сім’ї, що була тісно зв’язана з шестидесятниками. Закінчив Петербурзький університет, де зблизився з братом В. І. Леніна — Олександром Ульяновим. Брав участь у студентському народовольському гуртку.
Усе своє життя письменник присвятив справі народної освіти.
Палко пропагуючи знання серед мас, М.О.Рубакін створює енциклопедичну тритомну працю «Серед книг», що охоплює найрізноманітніші галузі знань.
У книзі «Серед таємниць і чудес» талановитий популяризатор наукових знань захоплююче розповідає про загадкові, таємничі явища природи, які марновірні люди довгий час вважали надприродними, чудесними. Церковники, намагаючись укріпити віру в бога, підтримували цю хибну думку, а нерідко і самі творили «чудеса».
Чимало безглуздих вірувань у різні релігійні вигадки, «чудеса» є і тепер.
Книга М.О.Рубакіна зриває ореол святості з подібних «чудес», показує, як наука крок за кроком розкриває всі таємниці природи, не лишаючи місця для сліпої віри — релігії.

Микола Олександрович Рубакін
2022-06-01
14

Книги по релігієзнавству —  читати онлайн

Релігієзнавство не є релігійним. Тобто воно не вивчає релігію з певної релігійної точки зору. Скоріше, має на увазі вивчення релігії, досліджуючи та інтерпретуючи різні релігійні вірування, ідеї, тексти, практики та установи з різних наукових точок зору — порівняльної, історичної, пізнавальної, літературної, соціологічної, антропологічної та філософської, серед інших.

Справді, релігієзнавство за своєю суттю є міждисциплінарним, враховуючи різноманітні дисциплінарні підходи до різноманітних релігійних предметів, від в вочевидь релігійних, як-от Тора, буддійське паломництво або християнська ідея Трійці, до менш очевидних.

Чому релігієзнавство є важливим?

Релігія є невід'ємною частиною нашого світу. Вона вивчає політику, економіку, етику, соціальні звичаї, внутрішні цінності, мистецтво, культуру, науковий дискурс та зовнішню політику. Згідно з недавнім опитуванням, п’ятеро з кожних шести людей у світі стверджують, що є релігійними.

Тож існує нагальна потреба в освітянах, політиках, новинах, організаторах громад та політичних лідерах, які розуміють, як релігія, релігійні переконання та суперечки впливають на культуру та суспільство на місцевому та глобальному рівні.

Книги по релігієзнавству

Публікації в цьому розділі дозволяють не тільки пізнати себе, але й краще розуміти інших. «Пізнай самого себе», — популярна приказка, що походить від грецьких мудреців й часто приписується Сократу, донині є важливим афоризмом, про який потрібно нагадати собі.

Який кращий спосіб «пізнати себе», як не вивчення систем переконань? Релігієзнавство дає час і простір для розгляду глибоких питань створення, походження та таємниць Всесвіту. Якщо ви не знаєте, у що вірите, то як ви збираєтеся робити навіть найменший вибір. І як ви будете робити більший життєвий вибір і рішення без самосвідомості?

Релігієзнавство дозволяє не тільки поглибити ваше власне самопізнання, а й дає фундаментальні знання та можливість зрозуміти світогляд та релігійні переконання інших людей.

Книги про релігійні вірування допомагають знайти зв’язки, стосунки та причинно-наслідкові зв’язки стосовно релігії, що є важливим компонентом у розумінні більшої частини того, що відбувалося в історії, політичному, науковому, художньому, в літературі, особистому житті. Читайте книги онлайн релігіознавство в нашій електронній бібліотеці безплатно:

«Сіддхартха»Герман Гессе

Роман Германа Гессе викликав захват, надихнув та вплинув на покоління читачів, письменників й мислителів. У цій історії йде мова про багатого індійського брахмана, який відмовляється від привілею життя, щоб шукати духовного наповнення. Гессе синтезує різні філософії — східні релігії, юнгіанські архетипи, західний індивідуалізм, що згрунтувалось в унікальне бачення життя, виражене в пошуках однієї людини справжнього сенсу.

«Листи Крутеня»Клайв Стейплз Льюїс

Це класичний шедевр релігійної сатири, який розважає читачів своїм лукавим та іронічним зображенням людського життя й недоліків з точки зору високопоставленого чинуші. Книга допомогає глибоко зрозуміти, як сили темряви намагаються підірвати радість й правду.

Особливо рекомендується його читачам, які тільки почали знайомитися з творчістю К. С. Льюїса, оскільки це хороший зразок його письма й гарна робота. Одна з чудових речей полягає в тому, що автор поглядає на християнство із суворою та логічною точкою зору. Читати книгу онлайн «Листи Крутеня» можна на нашому сайті.