Знания и навыки - Страница 1

Книга Хо
Изучение языков
Книга заблокирована
Ознакомительный фрагмент
Книга Коліївщина. 1768
Учебная и научная литература
Книга заблокирована

Селянсько-козацьке повстання на Правобережній Україні під проводом Максима Залізняка та Івана Гонти, що отримало назву Коліївщина, стало найвищим злетом українського національно-визвольного руху в XVIII столітті. Колії (так називали повстанців) виступали не тільки проти феодального, національного та релігійного поневолення, їхньою головною метою було відновлення незалежної Української держави – Гетьманщини.

Книга Чигиринські походи. 1677–1678
Учебная и научная литература
Книга заблокирована

Походи турецької армії та її союзників на Правобережжя і до Чигирина, а також битви, які відбулися в межах тієї операції османського війська, дістали назву Чигиринських походів 1677–1678 років.

У цій книжці нами, на основі історичних джерел та робіт українських і закордонних вчених, зроблена спроба висвітлити Чигиринські походи, що, злившись із сірою стрічкою української Руїни, протягом тривалого часу залишалися поза увагою української історичної науки й освітлювалися головним чином російськими вченими. Ці походи, безперечно, заслуговують на те, щоб згадка про них жила в народній пам’яті.

2015-09-10
484
Книга Сто тисяч
Изучение языков
Книга заблокирована

У комедii "Сто тисяч" викривається патологiчна зажерливiсть багатiя Герасима Калитки, який добре розумiє, що його багатство створюється працею наймитiв, iх нещадною експлуатацiєю, проте шкодує для них поживноi страви, навiть шматка хлiба.

Книга Сентиментальна історія
Изучение языков
Книга заблокирована

Виразне притчеве звучання має новела «Сентиментальна історія». Дещо ідеалізована героїня, чиста й наївна Б'янка, щиро захоплена революційними перетвореннями, в огні яких загинув її старший брат. Але швидко вона переконалася, «що прийшла якась нова дичавина і над нашою провінцією зашуміла модернізована тайга азіатщини». Новела може бути прочитана як життєпис втраченого покоління, трагічна історія безнадійних пошуків втраченого часу.

Книга Бій під Крутами. 1918
Учебная и научная литература

Роки нестримною ходою продовжують свій рух, усе далі й далі відкидаючи нас у часі від подій початку XX сторіччя, коли у полум’ї революції народжувалась Українська Народна Республіка. Народжувалась, щоб усього лиш на коротку мить посіяти в серцях справжніх українців надію на відродження колишньої величі козацької Гетьманщини, вчинити відчайдушну спробу продемонструвати світові, що Україна є самостійною державою.

У нашій книзі мова піде про знаменитий за своєю трагічністю і героїзмом бій під Крутами. Не буде перебільшенням сказати, що цей бій, а також значення, яке він мав у боротьбі за незалежність України, посідають одне з чільних місць у новітній історії Української держави.

2015-09-11
440
Книга Чорна Рада. 1663
Учебная и научная литература
Книга заблокирована

XVII сторіччя. Кінець Хмельниччини. Україна зазнала чи не найтяжчих часів: тривала боротьба за вплив на неї між Річчю Посполитою і Московським царством, панував розбрат, запеклі суперечки серед козацької верхівки Війська Запорозького. Україна фактично розпалася на дві частини — Правобережну і Лівобережну. Остаточний розкол країни закріпила Чорна рада, яка відбулася у червні 1663 року в Ніжині і знаменувала початок занепаду Гетьманщини, держави, створеної Богданом Хмельницьким.

2015-09-11
416

Знания и навыки

Чтение книг в рубрике «Знания и навыки» имеет большое значение: они создают условия для развития глубокого понимания человеческого опыта и как учителя могут развивать эти возможности интерпретации в обучающем контексте. Учебная литература, разработанная на основе многолетних исследований, предлагает как теоретическую основу, основанную на междисциплинарном массиве источников, так и множество убедительных и проницательных примеров литературного взаимодействия.

Особенно важно читать обучающую литературу ученикам и студентам. Книги про знания и навыки станут нашими лучшими друзья, потому что вдохновят на великие дела и научат преодолевать неудачи. Также книги — наши лучшие помощники, поскольку они безоговорочно дают нам знания, не требуя ничего взамен.

Дружба с хорошими книгами делает нас хорошими людьми, а книги про знания и навыки пригодятся в случае, если в трудные минуты некому помочь, подсказать — они сориентируют, дадут практические советы. Книги всегда будут рядом с вами в трудные времена и принесут положительную пользу.

Почему стоит читать книги про знания и навыки?

Хорошая книга похожа на хорошего друга; чем больше вы это прочитаете, тем интереснее будет. Они всегда приносят пользу читателю, например:

  • Дадут знания об истории. В наше время книги — единственное средство, с помощью которого мы можем узнать об истории. Они рассказывают нам, что все происходило в прошлом. Такие книги, как «Краткая история времени» Стивенса Хокинга и «Шестое вымирание» Элизабет Колберт, являются увлекательными и в то же время обучающими произведениями.
  • Учат позитивным ценностям, духовности и любви. Книги воплощают в жизнь ценности, заложенные в наших сердцах. С помощью поучительных рассказов можно научиться моральным урокам, этике жизни.
  • Сделают нас всесторонне развитыми. Чтение книг в рубрике «Знания и навыки», таких как автобиографии выдающихся личностей, философов и авторов, вдохновляет нас стать или достичь чего-то такого же великого, как они. Это также делает нас умными, поскольку мы получаем много знаний, читая книги.
  • Повысят уверенность в себе, улучшат память и силу воображения. Чтение практичных книг может улучшить нашу память, снизить стресс и повысить умственные способности и знания. Они также помогают нам улучшить словарный запас, повысить концентрацию внимания и укрепить наши мыслительные способности.
  • Это также кладезь информации. Книги про знания и навыки считаются «хранилищем информации». Чтение всегда увеличивает знания. Независимо от того, изучаем мы или обучаем кого-либо, знания обязательно расширятся.

Как сказал один философ: «Обучение даёт творчество, а творчество ведёт к мышлению, мышление даёт знания, знание делает вас великими». Читайте онлайн книги про знания и навыки в нашей электронной библиотеке.

Тененбаум Борис «Великие Борджиа. Гении зла»

К концу XV века красота и творчество Италии сопоставимы с её жестокостью и коррупцией, особенно внутри церкви. Когда кардинал Родриго Борджиа выкупает свой путь к папству в качестве Александра VI, он характеризуется не только своим богатством или страстной любовью к своим незаконнорожденным детям, но и кровожадностью: он — испанский папа в городе, которым управляют итальянцы.

Если Борджиа хотят победить, этот харизматичный, непревзойденный политик с огромным аппетитом к женщинам и власти должен использовать папство и семью, в частности, своего старшего сына Чезаре и свою дочь Лукрецию для достижения успеха. Полностью книгу «Великие Борджиа. Гении зла» читайте онлайн на страницах нашего сайта.

×