Volkov Aleksandr

Автор 1 книг
Книга Magiisto de Smeralda Urbo
Сказки

La fabela novelo "Magiisto de Smeralda Urbo " de A.Volkov estas la unua libro el la ?eno de aventuroj en Magia Lando, la lando Oz, kiel ?in nomis la usona verkisto Lajmen Frank Baum. La fabelo de F.Baum "Mirinda magiisto el la lando Oz " aperis en Usono en 1898 kaj tuj fari?is tre populara. ?i libro malfermis la Oz-landan epopeon, kiu konsistas el pli ol kvardek libroj, el kiuj Frank Baum mem verkis nur dekkvar.

Aleksandr Volkov ne povis ne ?armi?i per la fantazioj de F.Baum kaj en 1939 li prezentis sian version de la unuaj aventuroj de Doroti (Elli) en libro: "Magiisto de Smeralda Urbo ". Poste aperis aliaj libroj el ?i tiu serio (entute 6), en kiuj oni povis trovi jam konatajn aventurojn kaj eventojn el la libroj de F.Baum, kaj tute novajn.

Preska? ?iu infano en nia lando konati?as kun la libroj de A.Volkov kaj ni esperas, ke anka? vi legos ?i libron kun plezuro.

Oleg Ciganov kaj Boris Kondratjev .

S-Peterburgo 1991

2015-10-07
718
×